Ekspresy kolbowe


Ekspresy kolbowe

Ekspresy kawowe kolbowe przeznaczone są dla hoteli, restauracji. Pozwalają przygotowywać wysokiej jakości espresso. Te ekspresy hotelowe są modelami w pełni profesjonalnymi więc wymagającymi specjalistycznej wiedzy. W kategorii omawianych ekspresów wyróżnia się jedno lub dwukolbowe. Dodatkowo maszyny te wyposażone są niezależne dysze pary i gorącej wody.